Obłoki srebrzyste. Kiedy można je zobaczyć? - ciekawostki pogodowe w PoznajPogode.pl

PoznajPogode.pl - serwis pogodowy


obłoki srebrzyste, mezosfera, cirrusy, lodowe kryształki, satelity badawcze

Obłoki srebrzyste. Kiedy można je zobaczyć?

Zagadki atmosferyczne fascynują dając wiele wrażeń wizualnych. W 1884 roku Robert Leslie opisał zjawisko obłoków srebrzystych, a pierwszą ich fotografię wykonał niemiecki astronom Otto Jesse. Odtąd ludzie poszukują stale srebrzystych smug i zastanawiają się nad ich szczegółową charakterystyką. W artykule kilka istotnych wiadomości na ten temat.

 

Charakterystyka obłoków srebrzystych.

 

Srebrzyste obłoki (nocne obłoki świecące) są skoncentrowane w mezosferze na poziomie około osiemdziesięciu kilometrów nad Ziemią. Co interesujące człowiek może je dostrzec bez trudności. Nie wywołują też żadnych zniekształceń w oczach. Minimalne kryształy lodu, z których składa się omawiane zjawisko generują srebrzystą poświatę. To grupa chmur typowo polarnych. Obłoki przechodzą z barwy delikatnie niebieskiej w srebrzystą w zależności od nasłonecznienia i struktury nieboskłonu. Mylone z cirrusami.

 

Kiedy można je zobaczyć?.

 

Głównie w okresie letnim-czerwiec, lipiec, sierpień. Często też można spotkać je wiosną. Ludzie, którzy obserwują obłoki srebrzyste i katalogują zdjęcia twierdzą, że pojawiają się około północy lub tuż po zachodzie/wschodzie słońca.

 

Szczególne warunki występowania.

 

Obłoki srebrzyste widzimy z reguły na ciemnym niebie. Słońce musi znajdować się poniżej linii horyzontu pod odpowiednim kątem (6-16 stopni). Co interesujące obłoki srebrzyste pojawiają się w widełkach od pięćdziesięciu do siedemdziesięciu stopni szerokości geograficznej na danej półkuli.

 

Ciekawostki i rozważania naukowe.

 

Można się zastanawiać, dlaczego widzialne mikroskopijne wręcz lodowe kryształki pojawiają się najczęściej latem? To zasługa specyficznego funkcjonowania ziemskiej atmosfery (chodzi o cyrkulację powietrza). Mezosfera jest w tym okresie najzimniejsza. Naukowcy jeszcze nie są przekonani czy lodowe drobinki w tej wysokiej warstwie pochodzą z Ziemi czy zbliżają się raczej do kosmicznego oddziaływania. Zapewne w przyszłości rozstrzygną kwestię satelity badawcze.

 

Na zakończenie.

 

Srebrzyste obłoki należą do takich zjawisk atmosferycznych, które można zaobserwować „gołym okiem” i bez problemu sfotografować. Wystarczy jedynie znać precyzyjne warunki ich wystąpienia. Człowiek, chociaż przekonany o swojej wiedzy meteorologicznej wielu rzeczy o planecie nie wie. Niewiedza wygląda cudownie, a każdy, kto widział srebrzyste obłoki na nieskazitelnie czystym niebie zna definicję piękna i harmonii.

Komentarz synoptyka

Pogoda na Twoją stronę

Jeśli chcesz zamieścić na swojej stronie pogodę dla swojego miasta, musisz pobrać kod który znajduje się tutaj.

       

Prognoza pogody